การใช้สื่อโซเชียลและอินเตอร์เน็ตของเด็กในปัจจุบัน

การใช้สื่อโซเชียลของเด็กในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการใช้อินเตอร์และสื่อโซเชียลต่างนั้นได้รับความนิยมอย่างมากแม้กระทั้งในวัยเด็กก็มีการใช้สื่อเหล่านี้กันบ้างแล้ว ถึงแม้สื่อหรืออินเตอร์เน็ตนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เด็กนั้นเรียนรู้ได้ไวมากขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่เด็กมักจะชอบดูสิ่ต่างๆในอินเตอร์และโซเชียลนั่นเอง

ทำให้เกิดการเรียนรู้ แต่ในทางกลับกันการให้เด็กใช้สิ่เหล่านี้มากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ควรในอนาคตได้ ยิ่งถ้าหากมีการให้เด็กใช้สื่อเหล่านี้ไวมากเท่าไหร่ไม่ได้เป็นผลดีกับเด็กมากนัก

ถึงแม้เด็กจะสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในทางตรงข้ามเด็กจะเกิดการติดเป็นนิสัยและจะมีการงอแงต้องการที่จะดูสื่อเหล่านี้นั่นเอง ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่พ่อแม่นั้นจะต้องแก้ไขและถ้าหากไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปในทางที่ดีได้ก็จะเกิดผลเสียตามมาไม่ว่าจะเป็น

อาการงอแงที่พบบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าว เวลานอน หรือแม้กระที่งเวลาอาบน้ำ เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือโทรศัพท์ก็จะมีอาการไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นไม่ให้เล่นโทรศัพท์หรือไม่ให้ดูสื่อต่างทางอินเตอร์เน็ตนั่นเองและจึงเกิดเป็นปัญหาที่เรื้อรังขึ้น

เพราะถ้าหากพ่อแม่ที่ตามใจและต้องการให้เด็กทำกิจกรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ็จะต้องยอมให้เด็กนั้นเล่นโทรศัพ์สื่อโซเชียลต่างๆนั่นเองและทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แม้กระทั้งตอนที่เด็กกำลังโตนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขได้

เพราะเด็กจะรู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เขานั้นไม่ยอมทำกิจกรรมเขามักจะได้เล่นโทรศัพท์และได้ดูสิ่งที่ต้องการเมื่อโตขึ้นเขาก้จะเป็นแบบนั้นเขาจะไม่ยอมพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเอง เพราะเขานั้นได้มีการปฏิบัติแบบนี้มาเสมอ 

ดังนั้นพ่อแม่ควรจะลีกเลี่ยงในการให้เล่นโทรศัพท์และสื่อโซเชียลต่างๆตั้งแต่แรก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น แต่ถ้าหากพ่อแม่นั้นไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดก็อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการหักดิบเลยนั่นเองเพราะถ้าหากพ่อแม่ใจไม่แข็งพอเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะเลิกเล่นหรือเลิกงอแง

เมื่อเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการได้ด้วยเช่นกัน นอกจากที่พ่อแม่จะต้องหักดิบแล้วนั้น การที่พ่อแม่ไม่เล่นสื่อโซเชียลหือโทรศัพท์ให้ลูกเห็นนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กไม่อยากเล่นโทรศัพท์นั่นเอง ถือว่าเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยทีเดียว และถึงแม้วันหนึ่งเด็กจะถึงวัยที่ต้องเล่นโซเชียล อินเตอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆ

ก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามความเหมาะสมไม่ควรที่จะกีดกั้นจนเกินไปและไม่ควรให้เล่นมากเกินไปเช่นกัน ดังนั้นแล้วความเหมาะสมในช่วงวัยเป็นสิ่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จพิจารณาให้ดี

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   สมัครจีคลับ ไม่มีขั้นต่ำ