การสูญพันธุ์ครั้งใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก

การสูญพันธุ์ครั้งใหม่ ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าโลกของเรานั้นถือกำเนิดขึ้นมานานมากแล้ว  มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้  แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าการสูญพันธุ์หลังจากที่ได้มีการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตขึ้นมา ในช่วงยุคแรกเริ่มจนมาถึงปัจจุบันนี้ มันมีการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน

แน่นอนว่าทั้งหมด      5 ครั้งนั้นเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนให้กับเราเป็นอย่างมาก  แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหม่หรือว่าการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 นั้น  กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งสาเหตุและปัจจัยหลักๆของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ       ก็ล้วนแล้วแต่มาจากผลกระทบจาก กิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้นที่ทำขึ้นมาบนโลกใบนี้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกของเรานั้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของมนุษยชาติหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่า ภัยแล้ง

อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพภูมิอากาศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก และแน่นอนว่าเมื่อสิ่งต่างๆได้รับผลกระทบ บางสิ่งบางอย่างก็หายไปจากระบบนิเวศ  ทำให้มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และแน่นอนว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ตามมา ก็คือการสูญพันธุ์  นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก

ได้ทำนายว่า  กระบวนการของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 เริ่มขึ้นแล้วในทุกๆวัน โลกของเราจะมีสัตว์หรือพืชสายพันธุ์เกิดใหม่ และมีบางสายพันธุ์ที่ค่อยๆหายไปในเวลาเดียวกัน เรียกว่าในรอบร้อยปีจะมีสายพันธุ์หายไม่เกิน 10,000 ครั้ง แน่นอนเรากำลังสูญเสียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 สายพันธุ์ต่อ 10,000  นับได้ว่าเร็วมาก  ซึ่งเหตุผลหลัก คือป่าแหล่งอาศัยที่สำคัญของเรากำลังถูกทำลาย พืช สัตว์ต่างถิ่นรุกรานทำลายวงจรชีวิตชนิดพันธุ์ประจำถิ่นอื่นๆ  ทำให้ห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่ขาดตอน 

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยจากมลภาวะต่างๆ จนเกิดสารพิษสะสมสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และแน่นอนสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เกิดมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ซึ่งองค์การวิทยาศาสตร์และนโยบายระหว่างรัฐบาล สังกัดสหประชาชาติได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2019

ได้ตั้งสมมุติฐานว่า มีพืชและสัตว์ประมาณ 1 ล้านสปีชีส์ จะเผชิญกับการสูญพันธุ์ภายในไม่กี่ทศวรรษ คือ ผลจากการกระทำของมนุษย์ การสืบพันธุ์ในสายพันธุ์อื่นๆกำลังดำเนินต่อไป แต่ในมนุษย์นั้นคงไม่เกิดขึ้น  เพราะเราทราบว่ามนุษย์นั้นสามารถปรับตัวได้ดี แต่การลดลงของสปีชีส์จำนวนหนึ่ง ก็มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบโดยตรง กับกิจกรรมต่างๆและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์เรา  แน่นอนคำถามที่จะตามมา เราจะยืนดูมรดกในอนาคตของลูกหลาน จะสูญหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือ

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    สล็อตยูฟ่าเว็บตรง