หลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนรถ

ทำไม? ควรหลีกเลี่ยงการเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนรถ

หลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนรถ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าภายในรถยนต์ที่ไม่ได้มีการสตาร์ทเครื่องใช้งานไว้จะมีอุณหภูมิภายในรถที่สูงมาก แล้วยิ่งไปกว่านั้นหากรถยนต์ของคุณจอดอยู่กลางแดดในตอนกลางวันแล้ว ก็จะยิ่งทำให้อุณหภูมิภายในรถนั้นสูงมากขึ้นไปอีกเลยทีเดียว หากเรานำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เก็บไว้บนรถนั้นจะไม่ส่งผลดีทั้งกับรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราแน่ ๆเพราะภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นแผงวงจร และมีแบตเตอรี่อยู่ภายใน

ทั้งนี้แผงวงจร และแบตเตอรี่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับความร้อนอยู่แล้ว หากมีการเก็บไว้ในที่ ๆมีอุณหภูมิสูงก็จะทำให้เสื่อมประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นหรือไม่ก็อาจเกิดการชำรุดเสียหายได้เลย 

 

โทรศัพท์มือถือ ภายในโทรศัพท์มือถือนั้นมีทั้งแผงวงจร และแบตเตอรี่ ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเครื่อง นั่นจึงไม่ควรอย่างยิ่งในการนำโทรศัพท์มือถือไว้บนรถในขณะที่ไม่ได้มีการสตาร์ทเครื่องใช้งาน เพราะแผงวงจรภายในโทรศัพท์นั้นหากมีการถูกความร้อนเป็นเวลานาน ๆหรือบ่อยครั้งมาก ๆ

อาจทำให้แผงวงจรเสียหาย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่น้อยลง ในส่วนของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนั้น ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า หากแบตเตอรี่มีความร้อนมากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพการใช้งานลงได้อย่างรวดเร็ว และหากมีการเปิดใช้งานในขณะที่โทรศัพท์มือถือมีความร้อนสูงก็อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้เลยทีเดียว

Power bank อุปกรณ์กักเก็บไฟสำรองไว้เพื่อจ่ายให้กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ภายใน Power bank นั้นจะมีแบตเตอรี่ แผงวงจร โลหะ และสารเคมีบางชนิดอยู่ ซึ่งหากมีการเก็บไว้ในที่ ๆมีอุณหภูมิที่สูงมาก แบตเตอรี่ของตัว Power bank

ที่เป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงเช่นกัน แต่หากร้ายแรงกว่านั้นสารเคมีบางชนิด และโลหะที่อยู่ภายใน Power bank นั้นมีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นอย่างมาก เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สารเคมีสามารถทำปฏิกิริยากันได้ ก็จะสามารถทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้เลยทีเดียว

ซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก หากมีการระเบิดเกิดขึ้นภายในรถยนต์ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรง และไฟที่ลามไปยังพื้นที่รอบข้างได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรนำ Power bank มาเก็บไว้ภายในรถ

ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายอย่างที่ไม่ควรนำมาเก็บไว้ภายในรถยนต์ที่ไม่ได้มีการสตาร์ทเครื่องใช้งาน ดังนั้นการใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆควรอ่านข้อมูลการเก็บรักษาจากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และการเก็บรักษา

และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่ไม่ควรเก็บไว้ภายในรถเพราะจะสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ เช่น น้ำแข็งแห้ง หากมีการเก็บไว้ในรถยนต์นั้น ไม่ว่าจะในขณะใช้งานหรือไม่ก็ตาม สารเคมีจากน้ำแข็งแห้งจะสามารถทำให้หมดสติได้เลยทีเดียว ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหากกำลังขับรถอยู่บนท้องถนน

 

สนับสนุนโดย   เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น