ศักยภาพในการทำการเกษตรและคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 

 

ศักยภาพในการทำการเกษตร คนทำการเกษตรแบบไม่มีความรู้หรือใช้ความรู้เดิมในปัจจุบันมีความยากในการแข่งขัน อุตสาหกรรมไทยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันการเกษตรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆหรือประสิทธิภาพในการทำงาน

หากมีการพัฒนาความรู้เหล่านี้เพื่อให้สามารถทำการเกษตรที่มีคุณภาพหรือนำนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและหาจุดบกพร่องในการทำงาน เพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะที่สุดในการนำทรัพยากรส่วนต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เกษตรกรในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องพัฒนา

องค์ความรู้เหล่านี้ถูกส่งต่อผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข้ามาเป็นส่วนกลาง ที่ทำให้ผู้คนได้พัฒนาองค์ความรู้หรือการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ การเกษตรถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยหากมีการพัฒนา ในส่วนเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผลักดันเศรษฐกิจให้มีการเติบโตมากิน

เพื่อนบ้านในประเทศไทยก็มีการทำการเกษตรเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนนิยมตามหลังเราค่อนข้างหลายปี แต่ไม่สามารถไปได้เพราะการลงทุนของในหลายๆประเทศ มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพของดินหรือว่าจะเป็นในส่วนของแร่ธาตุที่อยู่ในดิน

นำมาหาส่วนผสมในการเพิ่ม คุณภาพของดินให้ดีมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก นี่คือความพัฒนาของผู้คนที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจดั้งเดิม หากประเทศไทยต้องการที่จะต่อสู้กับธุรกิจต่างๆที่มีอัตราการเติบโตอยู่เสมอ มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับเกษตรกร เพื่อให้การกระทำการเกษตรมีการพัฒนาขึ้น

ในปัจจุบันมีการคิดค้นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าทำการเกษตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้น หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของแสง ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะควบคุมการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีการปรับแต่งในส่วนของทรัพยากรให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตร ในประเทศไทยมีคำกล่าวว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ ในปัจจุบันกระดูกสันหลังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นจากนักวิชาการหลายคนให้ข้อเสนอว่า การใช้คอมพิวเตอร์หรือในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรถือเป็นเรื่องสำคัญมากและจะต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเกษตรกร

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   เซ็กซี่เกม บาคาร่า