COMPUTER & IT

ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับไอที

บุคคลสำคัญของคอมพิวเตอร์

ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)

ผู้ที่ได้รับขนานนามว่า เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ในปี 1822 (พ.ศ. 2365) งานวิจัยที่ทำให้เขาโด่งดังมากคือ เครื่องผลต่าง (Difference Engine) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเครื่องนี้สามารถคำนวณค่าของฟังก์ชันทางตรีโกณมิติได้ ซึ่งอาศัยหลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ แต่โครงการก็ต้องยุติลงเมื่อเขาได้ค้นพบความไม่น่าเชื่อถือบางประการในการคำนวณ

เอดา ไบรอน เลิฟเลซ (Lady Ada Byron Lovelace)

โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เมื่อ ค.ศ.1832 เอดาอายุ 17 ปี ก็มีผู้แนะนำให้เอดารู้จัก Mrs. Somerville แห่งเคมบริดจ์ ผู้หญิงเก่งแห่งยุค ที่เคยแปลงานของLaplace มาเป็นภาษาอังกฤษ เอดาจึงเข้ามาคลุกคลีกับเพื่อนกลุ่มนี้ จนได้รู้จักกับ ชาลส์ แบบเบจ ในงานสังสรรค์แห่งหนึ่ง ในที่สุด ในงานวันนั้น ตอนที่แบบเบจกล่าว จะเป็นอย่างไร ถ้าหากเครื่องคำนวณไม่เพียงสามารถหยั่งรู้ได้ หากแต่สามารถตอบสนองต่อการหยั่งรู้นั้นได้ด้วย 
ไม่มีใครสนใจแนวคิดนี้ของแบบเบจเลย ยกเว้นเอดา ซึ่งเธอรู้สึกสนใจในงานนี้เป็นอย่างมาก จนอาสาที่จะช่วยพัฒนา โดยสิ่งที่เธอทำคือ การสร้างภาษาสำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) ของแบบเบจ

ดร.เฮอร์มาน ฮอลเลอริธ (Dr.Herman Hollerith)

นักสถิติชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดประดิษฐ์บัตรเจาะรูสำหรับเก็บข้อมูล ใน ค.ศ.1884 โดยได้แนวคิดจากบัตรควบคุมการทอผ้าของ Jacquard และวิธีการหนีบตั๋วรถไฟของเจ้าหน้าที่รถไฟ นำมาดัดแปลงและประดิษฐ์เป็นบัตรเก็บข้อมูลขึ้น และทำการสร้างเครื่องคำนวณไฟฟ้าที่สามารถอ่านบัตรที่เจาะได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
 
เมื่อปี ค.ศ. 1880 สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐอเมริการได้ทำการสำรวจสำมะโนประชากรโดยใช้แรงงานคนในการประมวลผล ต้องใช้เวลาถึง 7 ปีครึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลที่ได้ไม่แน่นอนและไม่ค่อยถูกต้อง ต่อมา ค.ศ. 1890 สำนักงานฯ จึงได้ว่าจ้าง ฮอลเลอริธ มาทำการประมวลผลการสำรวจ ปรากฏว่าเมื่อใช้เครื่องทำตารางข้อมูล (Tabulating machine) และหีบเรียงบัตร (Sorting) ของฮอลเลอริธแล้ว ใช้เวลาในการประมวลผลลดลงถึง 3 ปี

Alan Turing - แอลัน แมธิสัน ทัวริง

(23 มิถุนายน พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954)) เป็นนักคณิตศาสตร์นักตรรกศาสตร์นักรหัสวิทยา และวีรบุรุษสงคราม ชาวอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขาได้สร้างรูปแบบที่เป็นทางการทางคณิตศาสตร์ของการระบุอัลกอริทึมและการคำนวณ โดยใช้เครื่องจักรทัวริง ซึ่งตามข้อปัญหาเชิร์ช-ทัวริงได้กล่าวว่าเป็นรูปแบบของเครื่องจักรคำนวณเชิงกลที่ครอบคลุมทุกๆ รูปแบบที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

Konrad Zuse - คอนรัด ซูส

 (ค.ศ.1941) เป็นครั้งแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ ผู้พัฒนาคือ Konrad Zuse และชื่อคอมพิวเตอร์คือ Z1 Compute

Z3 ของประเทศเยอรมนี ออกแบบใน ค.ศ. 1941 โดย Konrad Zuse เป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า-จักรกลอเนกประสงค์เครื่องแรก มันเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ใช้เลขคณิตฐานสอง เป็นทัวริงบริบูรณ์ และโปรแกรมได้เต็มที่ โดยใช้เทปเจาะรู แต่ใช้รีเลย์ในการทำงานทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่ใช่คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

Prof. Howard H.Aiken - โฮเวิร์ด เอช ไอเคน

(ค.ศ.1937) โฮเวิร์ด เอช ไอเคน (Professor Howard H. Aiken) ศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) เป็นผู้ออกแบบและสร้างเครื่องคำนวณตามหลักการของแบบเบจได้สำเร็จ โดยนำเอาแนวคิดของ Jacquard และHollerith มาใช้ในการสร้างและได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรของบริษัทไอบีเอ็ม สร้างสำเร็จในปี ค.ศ. 1943 ในชื่อว่า Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า MARK I Computer นับเป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลกที่ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งเครื่อง จัดเป็น Digital Computer และเป็นเครื่องที่ทำงานแบบ Electromechanical คือเป็นแบบ กึ่งไฟฟ้ากึ่งจักรกล

ข่าวสารคอมพิวเตอร์

เครื่องมือในการใช้ทำงานต่างๆ 

  เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานมีจำนวนที่เพิ่มให้ โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันที่ลักษณะในการทำงานรวมถึงเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนยศอะไร ในส่วนต่างๆเหล่านี้เองที่บริษัทต่างๆหรือไม่ช่วยองค์กรต่างๆที่มีการใช้เครื่องมือในการทำงานมากมาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความสำคัญในการทำงานของบุคคลหรือบริษัทมากมายไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานด้านใดก็ตาม รูปแบบและลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาตลอดเวลารวมถึงลักษณะและการใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ หรือแ

Read More »

อนาคตแห่งเทคโนโลยีต่างๆ 

เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคุณภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบัน ในวันที่ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มีการพัฒนาถูกสร้างในส่วนของ Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องไปรอคิวหรือแม้แต่จะเป็นความยุ่งยากในการทำงานในปัจจุบันถูกบั่นทอนรูปแบบต่างๆมากมายให้มีความง่ายมากขึ้นในการทำงานในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ มีแต่สำคัญยิ่งในปัจจุบันมน

Read More »

เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของมนุษย์

มนุษย์คือสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถหรือไม่เช่นการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ Smart Phone ซึ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินหรือแม้แต่จะเป็นการซื้อของการทำธุรกิจต่างๆก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำในรูปแบบต่างๆที่มีประสิท

Read More »

ความจำเป็นของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ

รูปแบบในการใช้เทคนิคต่างๆในการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลหรือไม่เช่นการปรับปรุงรูปแบบของเทคโนโลยีต่างๆในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้มนุษย์มีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเสมออย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลอัตโนมัติใดเป็นความจำเป็นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมากมายที่มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนของระบบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพที่มี

Read More »

การเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือไม่จัดเป็นโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นส่วนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าโลกของเราเป็นการเชื่อมโยงอย่างไรพรมแดนในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่ สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเช่นการส่งข้อมูลต่างๆทางด้านความรู้ในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาความรวดเร็วในการเชื่อมโยงข้อมูลตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและบทบาทในช

Read More »

Porn hob  เว็บโป๊อันดับ 1 ที่คนไทยนิยมเข้าไปดู 

           อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงมากสำหรับเว็บโป๊หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเว็บของผู้ใหญ่นั่นเองโดยรถดังกล่าวนี้มีชื่อว่าPorn hob  ที่เป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้เนื่องจากว่าทางด้านกระทรวงดิจิตอลโดยภายใต้การดูแลของนาย  ปุณณกันต์  ได้ออกมาพูดถึงคำสั่งศาลได้มีการแจ้งให้มีการประกาศปิดเว็บไซต์ ดังกล่าว  โดยให้เหตุผลในการปิดเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์  Porn hob  นี้ได้ทำผิดกฎหมายตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องของการเผยแพร่คลิปวีดีโอโป๊  และเมื่อมีการปิดเว็บไซต์ของPorn hob  ก็ทำให้เรากอรมนเกิดขึ

Read More »

รู้หรือไม่เราสามารถสั่งซื้อของได้ผ่าน App เซเว่นอีเลฟเว่น

        ปัจจุบันการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้านั้นค่อนข้างสูงซึ่งแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่เน้นการสั่งสินค้าด้วยการสั่งผ่านระบบออนไลน์ด้วยส่วนใหญ่จะให้ทางร้านค้ามาส่งให้ถึงที่บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางออกนอกบ้านเนื่องจากว่าในขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบ้านให้มากที่สุดเพราะบริเวณด้านนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ไม่บริสุทธิ์รวมถึงยังมีเชื้อโรคจากการระบาดของเชื้อไวรัสทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะสั่งซื้อสินค้าให้มาส่

Read More »

สถาบันการเงินในยุคอนาคต 

  ธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมีผู้ ความรู้และความสามารถมากมายเข้ามาสร้างสรรค์อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ  สถาบันทางการเงินในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิต Application หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถฝากถอนหรือการส่งมอบเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้คนมีการพัฒนาทางด้านการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันผู้คน

Read More »

ความรวดเร็วในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 

ประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆในยุคปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตของคอมพิวเตอร์ต่างๆมีการเติบโตทุกๆ 18 เดือนที่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีลักษณะในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือไม่เช่นการใช้ระบบต่างๆที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงทำให้คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการทำงานต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต

Read More »